•  

    0216 470 83 00

  •  

    info@akelisg.com

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Mobil sağlık taramalarında Sağlık Bakanlığı ruhsat zorunluluğu

Sağlık Bakanlığının 54567092 sayılı 29.04.2016 tarihli “Gezici İSG Hizmetleri” konulu genelgesiyle Mobil Sağlık Taramaları yasal zemine oturtulmuştur.

Özetle bu genelgeye göre 2 adet gezici İSG aracı hazırlanarak ruhsatlandırılması gerekmektedir ve tüm çalışacak uzman personeller çalışma izin belgesi ile yetkilendirilmiştir.

  • 1. Araç: Akciğer film çekimi için ruhsatlandırılmış ve bu araçta başka hiçbir işlem yapılmasına izin verilmemektedir.
  • 2. Araç: Öncelikle uluslararası standartlara göre hazırlanmış odiometri kabininde işitme testi olmak üzere diğer işlemler olan kan alımı, solunum fonksiyon testi, ekg, göz taraması, ve tüm numune alım işlemleri için yetkilendirilmiştir.
  • Çalışma izin belgeleri: Radyoloji teknisyeni, odiometris ve iki hemşire ya da sağlık personeli olmak üzere en az 4 kişiden oluşan ve çalışma izin belgesi verilmiş uzman kadronun çalışması zorunlu tutulmuştur.

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür

Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Yasal mevzuat gereği yaptırımların dışında unutulmamalıdır ki insan sağlığı herşeyden önemlidir,hele hele her an beraber saatlerinizi geçirdiğiniz çalışanlarınızın sağlıkları daha da önem arz etmektedir.

Sağlık Bizim Asli İşimiz

20 yıllık tecrübelerimiz, konusunda uzman hemen hemen her branşta doktorlarımız ve sağlık personelimiz, ciddi sayılabilecek teknoloji, büyüklük ve düzeyde olan laboratuvarlarımız ve yine son teknoloji ürünü sağlık araç gereç ve ekipmanlarımız ile mobil sağlık hizmetleri de aslında bizim asli işimiz

Yukarıda saydığımız tüm detaylar ve tecrübeler sağlık kadar hassas bir konuda ne kadar önemliyse mobil sağlık hizmetleri ki tamamen insan sağlığının yine en ön planda olduğu bir sektör olmasından dolayı çok ama çok önemlidir

İşte bu hassasiyetimiz ışığında hazırlamış olduğumuz son teknoloji araçlarımız ile ve bu hizmeti arada hiçbir aracı olmadan birinci elden veriyor olmamızın beraberinde getirdiği uygun maliyet avantajları ile beraber aslında hastaneler bünyesindeki tüm doktor sağlık personeli laboratuvarlarımız ve ekipmanlarımızı sizlerin ayağına işyerlerinize evlerinize yani siz neredeyseniz oraya getiriyor gün ve saat planlamalarını beraberce yaparak mesai kayıplarının da önüne geçmiş oluyoruz

Mobil Sağlık Hizmetinde Sağlık Grubu Olma Avantajlarımızdan Faydalanın

Sağlık sektöründeki uzun yıllara yayılan tecrübelerimiz ve grup olarak büyüyerek ilerleyişimiz mobil sağlık hizmetleri konusundaki kurumsallığımızın da kanıtıdır diye düşünüyoruz

En önemlisi yapılan testler ve alınan sonuçlar uygun koşullarda iştirak kuruluşlarımız olan safa hastaneler grubuna getiriliyor labaratuarlarında sonuçlandırılıyor ve uzman doktorlarımızla değerlendirilerek raporlanıyor ve çok kısa sürede sizlere sunuyoruz

Unutulmamalıdır ki yaptıracağınız bu mini chekup programları ile çalışanlarınızın sağlığını teyit edecek birçok hastalığı daha başındayken yakalama imkanı bulacak ve bu hizmeti çok uygun fiyatlar ile alacak ayrıca bu konudaki yasal yükümlülüğünüzü de sonuçlandırmış olacaksınız