•  

    0216 470 83 00

  •  

    info@akelisg.com

KİMYASALLARLA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Kimyasal Maddeler İle Güvenli Çalışma Eğitimi


Kimyasallar ile güvenli çalışma eğitiminin amacı, işyerlerinde kullanılan, depolanan veya taşınan kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden korunmak, öncelikli olarak çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Dünyada doğal ve suni olarak 11 milyonun üzerinde kimyasalın varlığı bilinmektedir. Günlük hayatımızda 100.000’e yakın kimyasal madde yaygın olarak kullanılmaktadır. Her geçen sene 1000’lerce yeni kimyasal madde hayatımıza girmektedir. Dolayısıyla, canlıların ve çevrenin kimyasal atıklara karşı korunması ve gerekli önleyici tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.

Kimyasal maddeler parlayıcı, patlayıcı, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici özellikte olabilir. Kimyasal maddelerle yapılacak çalışmada, toplu koruma önlemleri öncelikli olup, toplu korumanın yeterli olmadığı alanlarda uygun KKD’ler ile bireysel önlemlerde alınacaktır. Kimyasallar ile çalışmalarda, ortam ölçümleri, maruziyet sınır değerleri ve çalışanların periyodik sağlık tetkikleri sürekli kontrol altında tutularak, çalışanların sağlığı ve çevre güvenliği üst düzeyde koruma altında tutulmalıdır.