•  

    0216 470 83 00

  •  

    info@akelisg.com

DENETİM VE DANIŞMANLIK

İçerik hazırlanıyor

Bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetinin amacı; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kendi bünyelerinden işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile dışarıdan tedarik yoluyla, ortak sağlık ve güvenlik birimleri üzerinden alınan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, başta yasal mevzuat yükümlülüklerine uygun olarak işyerlerinde denetim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve alınacak proaktif önlemler ile iyi uygulama örneklerinin genişletilerek işyerlerinde güvenli ve sağlıklı alanlar oluşturulmasını sağlamaktır.

30.6.2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan sonra, 1.1.2013 tarihinden itibaren 50'den fazla çalışanı bulunan tüm işyerlerinde, 1.1.2014 tarihinden itibaren de çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin alınması zorunluluğu başlamıştır.

Firmalarının ülke genelinde, farklı faaliyet alanı ve tehlike sınıflarındaki işyerlerinde alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin ölçümlenebilir olması, yapılan çalışmaların gelişimine katkıda bulunacak nitelikte yazılım desteği ile denetlenmesi ve yasal mevzuata uyumunun kontrolü, İSG konularında iyi uygulama örneklerinin geliştirilerek diğer işyerlerinde de uygulanabilirliğinin sağlanması, İSG alanında koruyucu önlemlerin oluşturulmasını sağlayabilecektir.