•  

    0216 470 83 00

  •  

    info@akelisg.com

Akel İsg Çalışma Politikamız

● Yürürlükteki tüm İş Sağlığı ve İş Güvenliği hususundaki mevzuatlara uygun olarak çalışacağımızı ve projelerimizde bu ilkeden ayrılmayacağımızı,

● İSG hizmetlerinde proaktif yaklaşım ve çözüm önerilerimiz ile, işyerlerinizde sağlıklı ve güvenli alanlar oluşturuken, yasal ve güncel mevzuata uyum konusunda yüksek hassasiyet ve alınacak hızlı önlemler ile İSG hizmetlerinizi güvence altında tutacağımızı,

● HSE PLUS İSG yazılımımız ile sizlere rapolanabilir ve ölçümlenebilir hizmet vereceğimizi,

● Etik rekabet kurallarına uyarak, sektörde öncü olacağımızı,

● Sizlere hizmet veren İSG Profesyonellerimiz ile İşyerlerinizde, yasal mevzuat yükümlülüklerinin dışında, ergonomi, termal konfor, KKD, toplu koruma, ortam ölçümleri, periyodik sağlık tetkikleri, periyodik teknik muayeneler, çalışma ortam koşullarının İSG bakımından değerlendirilmesi, işyerlerinize ait ekipman ve techizatın İSG kriterlerinde konuşlandırılması, İSG konularında Hukuki denetim ve danışmanlık hizmetlerini de sağlayacağımızı,

● AKEL İSG çalışanlarını ve hizmet verdiğimiz proje çalışanlarını İSG Sistemi hakkında eğiteceğimizi, bilgilendireceğimizi ve duyarlı hale getireceğimizi taahhüt ederiz.