•  

  0216 470 83 00

 •  

  info@akelisg.com

ARAMA, KURTARMA VE TAHLİYE EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

-Yöneticiler

-Tüm çalışanlar

-Personeller

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

1- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
2- 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun,
3- 6 / 3150 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil Ve Tedbirler Tüzüğü

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

 1. a) İşletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi,
 2. b) Meydana gelen Afet durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi
 3. c) İşletme prestijinin korunması
 4. d) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Doğal afetler
 • Afet çeşitleri, özellikleri ve sonuçları
 • Doğal afet planı
 • AK ekibi
 • AK ekibi kurulumu
 • AK elemanının özellikleri
 • Kişisel teçhizat
 • Ekip teçhizatı
 • İplerin özellikleri
 • Düğümlerin özellikleri
 • İplerin bakımı
 • İplerin çeşitleri
 • AK nedir
 • Temel bileşenler Kaynaklar Kaynakların belirlenmesi
 • Planlamanın önemi
 • Durum değerlendirmesi
 • AK nın 7 aşaması
 • Operasyon düzenleme
 • Arama şekilleri
 • Enkazda çalışma prensipleri
 • Aranılan alanların işaretlenmesi
 • Afet psikolojisi
 • Olay anı Keşif Aşaması
 • Kurtarma aşaması
 • Enkaz kaldırma
 • Psikolojik ve fiziksel tepkiler
 • Psikolojik ilk yardım
 • Afetlerde ilk yardım
 • Triaj
 • UYGULAMA
 • Acil hallerde yaralı taşıma usulleri
 • Düğümler ve yapılışı
 • İstasyon kurma
 • Yüksekten iniş ve tahliye
 • Sedye bağlama